Trang 1907, kết quả từ 19061 tới 19070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1973, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Quang Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 31/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190219031904190519061907190819091910...74341