Trang 1908, kết quả từ 19071 tới 19080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 23/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190319041905190619071908190919101911...74341