Trang 1909, kết quả từ 19081 tới 19090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 5/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NguyễnVăn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 27/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Liễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Liễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Tắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Danh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 28/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190419051906190719081909191019111912...74341