Trang 1911, kết quả từ 19101 tới 19110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Mu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lộc Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộc Tháo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 19/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Lương Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 13/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Lương Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 19/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Lung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 19/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190619071908190919101911191219131914...74341