Trang 1910, kết quả từ 19091 tới 19100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Nguyên Tê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Tê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Lộc Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộc Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190519061907190819091910191119121913...74341