Trang 1912, kết quả từ 19111 tới 19120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 13/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Lương Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 22/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Lương Chống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Chống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Minh Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Lương Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 18/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Kim Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Lương Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 25/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 14/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...190719081909191019111912191319141915...74341