Trang 1913, kết quả từ 19121 tới 19130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 12/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Sý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Bô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 20/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 12/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...190819091910191119121913191419151916...74341