Trang 1914, kết quả từ 19131 tới 19140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Thị Duyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Duyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...190919101911191219131914191519161917...74341