Trang 1915, kết quả từ 19141 tới 19150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Bá Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bá Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Phối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 16/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bá Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 7/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Am

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Am, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tử Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Tiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191019111912191319141915191619171918...74341