Trang 1916, kết quả từ 19151 tới 19160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hồng Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bá Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Kim Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191119121913191419151916191719181919...74341