Trang 1919, kết quả từ 19181 tới 19190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Ngọc Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Hoè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Công Tiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Tân Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tân Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lã Hữu Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Hữu Chức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Côi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191419151916191719181919192019211922...74341