Trang 1921, kết quả từ 19201 tới 19210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Di Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Di Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Tá Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tá Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Y Yểng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Y Yểng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191619171918191919201921192219231924...74341