Trang 1922, kết quả từ 19211 tới 19220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Bá Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Bá Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Loan Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Loan Văn Phái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191719181919192019211922192319241925...74341