Trang 1923, kết quả từ 19221 tới 19230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Hữu Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Cơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Như Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191819191920192119221923192419251926...74341