Trang 1924, kết quả từ 19231 tới 19240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Hữu Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hữu Đích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Kính Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Kính Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Truyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bế Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thế Phiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Phiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Quang Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Kim Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kim Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191919201921192219231924192519261927...74341