Trang 1925, kết quả từ 19241 tới 19250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tài Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Lơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Đư3cs Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đư3cs Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nguyên Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyên Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192019211922192319241925192619271928...74341