Trang 1926, kết quả từ 19251 tới 19260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quang Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Mạch Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạch Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Hữu Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 14/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Kim Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Kim Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Thế Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thế Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192119221923192419251926192719281929...74341