Trang 1928, kết quả từ 19271 tới 19280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Ngọc Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Động

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Động, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Động

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Động, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Kim Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Thế Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192319241925192619271928192919301931...74341