Trang 1929, kết quả từ 19281 tới 19290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tống Văn Đoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Năng Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năng Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Nam Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nam Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192419251926192719281929193019311932...74341