Trang 1930, kết quả từ 19291 tới 19300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Thị Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thị Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Khắc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thế Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Điến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Điến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Diểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thế Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Quang Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192519261927192819291930193119321933...74341