Trang 1931, kết quả từ 19301 tới 19310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc ĐIểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc ĐIểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Nhất Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nhất Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192619271928192919301931193219331934...74341