Trang 1932, kết quả từ 19311 tới 19320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tất Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Hồng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Đình Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Duy Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đức Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192719281929193019311932193319341935...74341