Trang 1934, kết quả từ 19331 tới 19340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Dường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Dường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Dưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bằng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bằng Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192919301931193219331934193519361937...74341