Trang 1933, kết quả từ 19321 tới 19330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Thành Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thành Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Cao Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cao Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Ngọc Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thế Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192819291930193119321933193419351936...74341