Trang 1935, kết quả từ 19341 tới 19350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193019311932193319341935193619371938...74341