Trang 1936, kết quả từ 19351 tới 19360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Thanh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lại Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trẩn Ngọc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trẩn Ngọc Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lâm Đình Doản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Đình Doản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hà Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hà Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tăng Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Ngọc Doản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Doản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193119321933193419351936193719381939...74341