Trang 1937, kết quả từ 19361 tới 19370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lã Ngọc Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Ngọc Diển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Khắc Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Bá Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bá Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lai Ngọc Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lai Ngọc Diển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Diển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193219331934193519361937193819391940...74341