Trang 1938, kết quả từ 19371 tới 19380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dânh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dânh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193319341935193619371938193919401941...74341