Trang 1939, kết quả từ 19381 tới 19390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193419351936193719381939194019411942...74341