Trang 1940, kết quả từ 19391 tới 19400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đình Cuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Cuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Viết Cồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Cồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đại Cồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại Cồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193519361937193819391940194119421943...74341