Trang 1942, kết quả từ 19411 tới 19420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chủng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193719381939194019411942194319441945...74341