Trang 1943, kết quả từ 19421 tới 19430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hồng Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Chuối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Hữu Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Chới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Quang Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193819391940194119421943194419451946...74341