Trang 1944, kết quả từ 19431 tới 19440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Đức Chàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Chàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thượng Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thượng Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 28/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193919401941194219431944194519461947...74341