Trang 1945, kết quả từ 19441 tới 19450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quốc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Trọng Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Hồng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đình Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Long Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Long Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194019411942194319441945194619471948...74341