Trang 1946, kết quả từ 19451 tới 19460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Chản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Chản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194119421943194419451946194719481949...74341