Trang 1947, kết quả từ 19461 tới 19470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194219431944194519461947194819491950...74341