Trang 1948, kết quả từ 19471 tới 19480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Xuân Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Cán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Xuân Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Xuân Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Lê Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Lê Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Tiến Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194319441945194619471948194919501951...74341