Trang 1949, kết quả từ 19481 tới 19490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Cạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Châu Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Bớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Viết Bừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Bừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194419451946194719481949195019511952...74341