Trang 1950, kết quả từ 19491 tới 19500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Đăng Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194519461947194819491950195119521953...74341