Trang 1951, kết quả từ 19501 tới 19510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Long Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Long Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Bật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Đình Bè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Bè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 17/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Bẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Duy Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Duy Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Long Biềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Long Biềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194619471948194919501951195219531954...74341