Trang 1952, kết quả từ 19511 tới 19520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Lý Bẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lý Bẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Bấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Cao Bâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Cao Bâng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Bận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Xuân Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Bạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194719481949195019511952195319541955...74341