Trang 1953, kết quả từ 19521 tới 19530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Kim Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Hữu Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Xuân Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Bằng Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bằng Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194819491950195119521953195419551956...74341