Trang 1954, kết quả từ 19531 tới 19540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Xuân Báng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Báng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...194919501951195219531954195519561957...74341