Trang 1956, kết quả từ 19551 tới 19560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Như ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị áng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị áng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Am

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Am, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Hoài An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hoài An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tống Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195119521953195419551956195719581959...74341