Trang 1955, kết quả từ 19541 tới 19550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Xuân Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Hồng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đức ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Ang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Ang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195019511952195319541955195619571958...74341