Trang 1957, kết quả từ 19561 tới 19570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Yếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Yếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Yêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Minh Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Yếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Yếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Hữu An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195219531954195519561957195819591960...74341