Trang 1958, kết quả từ 19571 tới 19580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Hồng Xâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Xâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Vưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Vưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Khắc Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khắc Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Vòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Xoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195319541955195619571958195919601961...74341