Trang 1959, kết quả từ 19581 tới 19590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Viết Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Viết Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Công Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195419551956195719581959196019611962...74341