Trang 1960, kết quả từ 19591 tới 19600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Anh Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hưng Việt.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hưng Việt., nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tống Xuân Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Xuân Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Khắc Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Khắc Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Hùng Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hùng Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195519561957195819591960196119621963...74341