Trang 1961, kết quả từ 19601 tới 19610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Vẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Đức Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đức Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đăng Ven

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Ven, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Vần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tống Văn Vậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Vậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Đình Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...195619571958195919601961196219631964...74341